Cursus Preventiemedewerker via Microsoft Teams

Vanaf heden organiseert AARD Arbo Advies Rob Derks een ONLINE basistraining voor Preventiemedewerkers (ARBO) via Microsoft Teams of, indien gewenst, Cisco Webex.

Deze basiscursus preventiemedewerker is zoals altijd pragmatisch van opzet en voor alle branches toepasbaar. Deze cursus biedt u praktische handreikingen om arbo-risico’s in uw organisatie effectief te beheersen met behulp van de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Het actueel houden van de RI&E en het coördineren en monitoren van de uitvoering van het plan van aanpak behoren namelijk tot de belangrijkste taken van de preventiemedewerker.

Wenst u meer info (kosten, programma, etc.), stuur dan een mail naar info@arboadviesrobderks.nl en u krijgt alle informatie toegezonden of ik neem telefonisch contact met u op.