Dit gaat Inspectie SZW in 2020 aan arbo doen

Het jaarplan van de Inspectie SZW voor 2020 is bekend. In dit Jaarplan beschrijft de Inspectie haar aanpak in 2020 voor een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt.

In 2020 zet de Inspectie extra in op arbozorg. De speerpunten op het gebied van veilig en gezond werken zijn gevaarlijke stoffen, beroepsziekten en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomen en arbeids(markt)discriminatie tegengaan. Daarbij is ook veel aandacht voor de risico-inventarisatie- en -evaluatie oftewel RI&E.

Om gezond en veilig werken in bedrijven te stimuleren pakt de Inspectie onveilige en ongezonde werksituaties aan. Door middel van actieve inspecties, onderzoek, meldingen en klachten krijgen verbeterpunten vorm. Verbeterpunten voor het bedrijf zelf, de fabrikant, de branche én voor de Inspectie.

De sectoren met bijzondere aandacht in 2020:

 1. Bouw en infrastructuur
 2. Agrarisch en groen
 3. Horeca en detailhandel
 4. Industriële arbeid
 5. Schoonmaak
 6. Zorg
 7. Transport & logistiek
 8. Uitzendbureaus

Thema’s:

Psychosociale Arbeidsbelasting en arbeidsdiscriminatie vanuit de Arbowet

Het programma van 2020 richt zich ook op minder blootstelling van werknemers aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Daaronder vallen onder meer ongewenste omgangsvormen, werkdruk en agressie & geweld. Met als primair doel dat werkgevers de Arbowet rond arbeidsdiscriminatie en PSA beter naleven. De Inspectie kijkt hiervoor bij bedrijven naar de RI&E en het plan van aanpak. En ook naar hoe de werkgever de voorlichting over PSA verzorgt op de werkvloer.

Eerlijk werk en weg met arbeidsuitbuiting

De Inspectie SZW zet stevig in op de bestrijding van oneerlijk werk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er komt een intensievere aanpak in de sectoren bouw en infrastructuur, transport en logistiek, uitzendbureaus en agrarisch en groen. Daarbij gaat het om de aanpak van schijnconstructies en arbeidsuitbuiting, goed werkgeverschap en eerlijke beloning.

Thema’s met bijzondere aandacht in 2020:

 1. Arbeidsuitbuiting
 2. Schijnconstructies, cao-naleving en fraude
 3. Arbeids(markt)discriminatie en psychosociale arbeidsbelasting
 4. Bedrijven met gevaarlijke stoffen
 5. Asbest

Uiteraard blijft Inspectie SZW stelselmatig meldingsplichtige arbeidsongevallen en meldingen over ongezond, onveilig en oneerlijk werk onderzoeken.

Bron: inspectieszw.nl