Risico’s Covid-19 moeten in RI&E en plan van aanpak

U heeft netjes een corona-protocol opgesteld waarin u zaken regelt voor de terugkeer naar het werk? Heel goed. Maar dat ontslaat u niet van van de verplichting om een RI&E te hebben, waarschuwt de Inspectie SZW. Want corona-protocollen hebben geen juridische status in de arboregelgeving.

Werkgevers hebben volgens de Arbowet een zorgplicht. Die bepaalt dat zij moeten zorgen dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen. Daarom moet de werkgever de risico’s rondom werk inventariseren in de RI&E. Omdat die altijd actueel moet zijn, horen nieuwe risico’s als het coronavirus daar ook in thuis. Corona-protocol of niet.

Werkgevers moeten daarom de werkrisico’s door de coronacrisis onderkennen in hun RI&E, benadrukt de Inspectie SZW. Daar hoort dus automatisch ook een plan van aanpak bij. Bedrijven kunnen daarbij een branche-RI&E of corona-arbocatalogus als hulpmiddel gebruiken. Deze plicht blijft ook bestaan als er een corona-protocol is. Het corona-protocol is dus geen vervanging voor de RI&E.

De 1,5 meter-regel, thuisblijven bij gezondheidsklachten, hygiënemaatregelen, … Wie kent het rijtje inmiddels niet? Deze coronamaatregelen zijn alle opgenomen in noodverordeningen.

De Inspectie SZW kan handhavend optreden om te zorgen dat werkgevers de regels naleven. Dat geldt ook bij ongezonde en onveilige situaties op het werk die ontstaan door corona. Bijvoorbeeld als er op het werk risico bestaat op besmetting met het coronavirus. Of als werkgevers niet of onvoldoende maatregelen nemen.

Bron: I-SZW – Arbo Online.

7 augustus 2020