Arbotraining voor Ondernemingsraden

Ondernemingen met 50 of meer medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een van de taken van een OR is het meebeslissen over regelingen voor goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. En terecht, want het is primair het belang van de medewerkers zelf om op een gezonde manier het pensioen te halen. Daarnaast: een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid is een veilige en gezonde werkplek. De OR heeft veel (wettelijke) bevoegdheden om invloed uit te oefenen op het arbobeleid. Tijdens deze training in 1 dagdeel (basistraining) of 2 dagdelen (voor gevorderden) leert u alles over uw medezeggenschapsrechten op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarnaast krijgt u tijdens deze training praktische en pragmatische tips en handvatten om het arbobeleid in uw organisatie positief te beïnvloeden. Deze training is bestemd voor complete Ondernemingsraden, maar ook voor individuele OR- en VGW-commissieleden die Arbo als aandachtsgebied in hun portefeuille hebben.

Resultaat na deze arbotraining:

  • U krijgt inzicht in de Arbowetgeving;
  • U leert de partijen kennen die een rol spelen bij arbeidsomstandigheden;
  • U leert hoe u aan de slag kunt met de RI&E, het plan van aanpak en de rol van de OR hierbij;
  • U leert de taken en de rol van de medezeggenschap kennen met betrekking tot Arbo.

Meer informatie? Mail naar info@arboadviesrobderks.nl of bel naar 06-20818590.