Organisatieadvies

Bij veel bedrijven is de techniek en organisatie omtrent veiligheid tegenwoordig goed geregeld: machines worden onderhouden en gekeurd en voldoen aan richtlijnen en iedereen is op de hoogte van de werkinstructies en procedures. Waar het echter vaak nog aan ontbreekt is een duidelijke veiligheidscultuur en het daaraan gerelateerde veiligheidsgedrag van medewerkers. Op dit punt valt nog veel winst te boeken in het voorkomen van verzuim en ongevallen.

AARD Arbo Advies Rob Derks biedt een programma waarbij u praktische adviezen en tools aangereikt krijgt om de veiligheidscultuur en het gedrag van medewerkers en management (leidinggevenden) waar nodig te verbeteren.