Training / Toolbox

Arbo Advies Rob Derks verzorgt uw training en toolboxmeeting op het gebied van veilig en gezond werken. Effectieve trainingen waar je gelijk mee aan de slag kan: voor specifieke doelgroepen zoals de preventiemedewerker, arbocoördinator, ergocoach, Ondernemingsraad, VGW- of Arbocommissie of specifieke thema’s zoals veiligheidsbewustzijn en herkennen van arbeidsrisico’s zoals fysieke belasting, schadelijk geluid (lawaaidoofheid), persoonlijke beschermingsmiddelen, beeldschermwerk, Wet verbetering Poortwachter (voor leidinggevenden, P&O/HR-medewerkers) etc.

Voor meer informatie over deze trainingen kunt u bellen: 06-20818590 of mailen: info@arboadviesrobderks.nl