Trainingen

AARD Arbo Advies Rob Derks verzorgt diverse trainingen, zowel individueel als groepsgewijs (incompany). De bekendste is de verzuimtraining voor leidinggevenden die met verzuim te maken hebben of moeten krijgen. Tijdens deze waardevolle training wordt concreet en praktisch ingegaan op de vraagstukken die in uw organisatie van belang zijn. De verzuimtraining bestaat uit verschillende onderwerpen, maar is altijd maatwerk: toegespitst op uw situatie en uw organisatiebehoefte. Gemene deler is doorgaans wel: van verzuimregie bij P&O / HR naar verzuimregie bij leidinggevende. 

Arbo Advies Rob Derks verzorgt ook uw training en toolboxmeeting op het gebied van veilig en gezond werken. Effectieve trainingen waar medewerkers gelijk mee aan de slag kunnen: voor specifieke doelgroepen zoals de preventiemedewerker, arbocoördinator, ergocoach, Ondernemingsraad, VGW- of Arbocommissie of specifieke thema’s zoals fysieke belasting, schadelijk geluid (lawaaidoofheid), persoonlijke beschermingsmiddelen, beeldschermwerk en Wet verbetering Poortwachter (voor leidinggevenden, P&O / HR-medewerkers) etc.

Voor meer informatie over deze trainingen kunt u bellen: 06-20818590 of mailen: info@arboadviesrobderks.nl