U kunt ook beroep doen op een vertrouwenspersoon via AARD Arbo Advies Rob Derks

AARD Arbo Advies Rob Derks heeft de dienstverlening uitgebreid. Vanaf nu is het ook mogelijk om bij ons een beroep te doen op onze (opgeleide) vertrouwenspersonen. Deze werken onder een nieuwe naam en wel:

VERTROUELING

“Vertroueling” is het Afrikaanse woord voor “vertrouwenspersoon”. Behalve dat het gewoon goed klinkt, zit er ook een duidelijke herkenbaarheid in. Vanaf nu in te huren, binnenkort ook op een eigen website!