RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E of RIE) is hét startpunt voor goede en structurele zorg voor arbeidsomstandigheden (arbo) in een organisatie: (bewust) veilig en gezond werken.

AARD Arbo Advies Rob Derks verzorgt geheel of deels (samen met u), naar eigen wensen, de uitvoering van de RI&E. Voldoet aan alle eisen (betrouwbaar, actueel en volledig) en vooral: pragmatisch. De adviezen die voortvloeien zijn praktisch en uitvoerbaar. Onze kracht: wij denken mee met u!

Geheel vrijblijvend maken wij een passend voorstel voor u.

De RI&E wordt veelal gezien als een wettelijk verplicht (eind-) doel. In onze visie is het een middel om te komen tot veiligere en gezondere arbeidsomstandigheden. In aansluiting op onze visie bieden we daarom meerdere vormen van ondersteuning in het “RI&E-proces” waarmee ook daadwerkelijk vooruitgang geboekt kan worden en een verbetercyclus op gang gebracht kan worden.

Naast het belang van veiligheid en gezondheid voor de medewerkers, is elke organisatie in Nederland met medewerkers in dienst verplicht een actuele, volledige en betrouwbare RI&E te hebben. Deze verplichting bestaat overigens al sinds 1994.