Verzuimtraining voor leidinggevenden

AARD Arbo Advies Rob Derks biedt een verzuimtraining aan voor leidinggevenden, maar ook voor HR- / P&O medewerkers. Feitelijk is het een algemene managementtraining met de focus op (preventie en herkennen van en omgaan met) verzuim.

Deze training wordt altijd voorafgegaan aan een bezoek aan uw organisatie, waarbij er een rondgang wordt gemaakt om uw organisatie beter te leren kennen. Wat gebeurt er allemaal, hoe zijn de omgangsvormen, etc. Tijdens deze rondgang zullen enkele leidinggevenden en medewerkers worden bevraagd naar de werkzaamheden.

In de training zelf ligt de nadruk op verzuimaanpak (vanaf het moment van ziekmelding – wat mag ik vragen, wat kan ik doen, hoe vraag ik door, hoe krijg ik inhoud aan het gesprek – tot het omgaan met frequent, grijs en/of dreigend verzuim). Daarnaast hoe de leidinggevenden een actieve (-re) rol in dit proces kunnen (moeten?) spelen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor een aantal aandachtspunten op het gebied van verzuimmanagement die voor leidinggevenden belangrijk zijn.

Ik noem in dit verband de almaar toenemende privacy van (verzuimende) werknemers en het feit dat het UWV steeds vaker boetes en sancties oplegt en hoe organisaties dit kunnen voorkomen.

Programma

In de training zelf komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wet- en regelgeving omtrent verzuim – de Wet verbetering Poortwachter;
  • Het verzuimbeleid en de verzuimafspraken bij uw organisatie;
  • Wat kost verzuim? – bewustwording van de consequenties van een hoog verzuim voor de organisatie;  
  • Het nut van diverse soorten gesprekken; denk aan frequent verzuimgesprekken, terugkeergesprekken, etc.;
  • De gouden vragen in de diverse gesprekken;
  • Optie: herkennen / signaleren van psychosociale klachten en hoe daarmee om te gaan.

Meer informatie? Mail naar info@arboadviesrobderks.nl of bel naar 06-20818590.