Beleid voeren om ongepast en ontoelaatbaar gedrag op het werk tegen te gaan (!)

Werkgevers hebben een zorgplicht om werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Beleid tegen Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is daar een goed hulpmiddel bij en zelfs wettelijk verplicht (art. 3 lid 2 Arbowet). Maar uit de stroom aan ongewenst gedrag in de jurisprudentie blijkt dat (nog) niet iedereen die zorgplicht begrijpt en ernaar handelt….. Meer info? Stuur me een mail (info@arboadviesrobderks.nl) en ik stuur u enkele voorbeelden toe. En uiteraard kan ik u ook helpen met het in kaart brengen van PSA in uw organisatie.