Onze nieuwe Privacyverklaring

Privacyverklaring

AARD Arbo Advies Rob Derks verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u wat we met de door u verstrekte gegevens doen.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op AARD Arbo Advies Rob Derks, statutair gevestigd te Venlo op de Hertog Reinoudsingel 103, 5913 XB. Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. De verklaring gaat over de verwerking van gegevens die u ons zelf ter beschikking stelt, maar ook over gegevens die we registreren zonder uw medeweten, bijvoorbeeld gegevens die we van andere werknemers van uw organisatie ontvangen.

 Gegevens die we opslaan

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op:

  • NAWTE (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres);
  • Identificatiegegevens (indien nodig bijvoorbeeld een BSN-nummer);
  • Persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum);

Hoe we u informeren over onze diensten

Wij kunnen u, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en onze (nieuwe) diensten via alle gangbare media: bijvoorbeeld per post, per e-mail, per digitale nieuwsbrief en formulieren, via sociale media of per telefoon.

Doeleinden van gegevensverwerking

AARD Arbo Advies Rob Derks verzamelt persoonsgegevens op diverse manieren. Het belangrijkste is onze administratie voor relaties. Hierin houden we bij wie onze relaties zijn (dit zijn alleen bedrijven) en waar ze gevestigd zijn. Deze gegevens gebruiken wij voor onze administratie. Ook bewaren we gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking

AARD Arbo Advies Rob Derks informeert u over de gegevensverwerking wanneer u ons gegevens (van medewerkers) toevertrouwt. Wij bewaren we deze gegevens zeven jaar, tenzij u anders wenst.

Beveiliging en uitwisseling

AARD Arbo Advies Rob Derks zorgt voor een passende beveiliging van uw gegevens, in lijn met de geldende wettelijke eisen. Alleen medewerkers die vanuit hun functie deze gegevens nodig hebben, hebben toegang tot de administratie. Indien van toepassing geldt een geheimhoudingsplicht.

AARD Arbo Advies Rob Derks maakt gebruik van enkele leveranciers (verwerkers) voor de verwerking van de persoonsgegevens:

  • De website is gebouwd, wordt onderhouden en gehost door Real Websolutions te Meerlo

(NL);

  • Reguliere post verzenden we via PostNL (NL);
  • Daarnaast zijn er nog diverse, kleinere leveranciers.

Alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken moeten verplicht een verwerkersovereenkomst ondertekenen die voldoet aan alle AVG-bepalingen.

Alleen als AARD Arbo Advies Rob Derks hier wettelijk toe wordt verplicht delen we gegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.

Uw rechten

U kunt onze gegevens betreffende uw organisatie altijd opvragen en u kunt navragen welke gegevens we van uw organisatie hebben. Als die gegevens niet juist zijn, dan zullen we die op uw verzoek corrigeren. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Mail naar info@arboadviesrobderks.nl en we zullen u dan niet meer benaderen voor marketingdoeleinden. Wanneer u de relatie beëindigt, moeten we door de fiscale bewaarplicht uw gegevens nog zeven jaar bewaren. Daarna worden uw gegevens alleen nog geanonimiseerd gebruikt voor statistieken.

Bezoek op de website

Wanneer u onze website bezoekt (www.arboadviesrobderks.nl) of onze diensten (zoals werkplekonderzoeken of cursussen en trainingen) gebruikt, kunnen bepaalde gegevens die zijn gerelateerd aan het bezoek (van u aan onze website of van ons aan uw bedrijf) worden verzameld en geanalyseerd. We verzamelen echter geen persoonsgerichte informatie, tenzij u die zelf aan ons stuurt.

Cookies

De AARD Arbo Advies Rob Derks -site gebruikt drie soorten cookies, kleine tekstbestanden om voorkeuren te registreren:

  • Functionele cookies: deze cookies zijn belangrijk voor de werking van de site. De site heeft ze nodig om voorkeuren op te slaan.
  • Analytische cookies: AARD Arbo Advies Rob Derks gebruikt (zoals aangegeven in de vorige alinea) cookies om bezoekgegevens te analyseren. Dit doen we via Google Analytics. Deze gegevens gebruiken wij geanonimiseerd en kunnen niet herleid worden tot individuen.
  • Andere cookies en trackers: AARD Arbo Advies Rob Derks gebruikt ook cookies voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor tests en advertenties. Hiermee optimaliseren we onze website. Daarnaast kunt u mogelijk cookies verwachten van diverse externe websites, zoals Facebook, YouTube, Instagram en Twitter, omdat wij inhoud van hun site op die van ons hebben ingesloten.

Mailings

Mailings versturen wij zelf via Outlook; wij maken geen gebruik van externe partijen hiervoor.

Facebook

AARD Arbo Advies Rob Derks gebruikt voor zijn marketinginspanningen diverse diensten van Facebook. Zo is op onze website de zogenaamde Facebook Pixel geplaatst, een stukje code dat bijhoudt welke Facebook-gebruikers op onze website komen. Zo leren we onze bezoekers beter kennen en kunnen we (nieuwe) doelgroepen bepalen en ze betrekken bij AARD Arbo Advies Rob Derks. Deze data worden niet gerelateerd aan individuele personen.

Wijziging van deze verklaring

AARD Arbo Advies Rob Derks kan deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging altijd wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Contact

Voor vragen over inzage en wijziging van uw (persoons-) gegevens of voor een verzoek tot verwijdering van gegevens, kunt u mailen met info@arboadviesrobderks.nl

Update: 27 mei 2018